Planerad uppgradering av Befolkningsregistertjänsten den 31 maj

Tidpunkt
Tisdag 2022-05-31 kl 13:30 - 17:00
Påverkansgrad
Inget driftstopp. Mindre störning kan förekomma medan arbetet pågå

Testpatient/er i AsynjaVisph produktion – kommer att rensas från Befreg 31 maj.
Från och med 31 maj så kommer inte dessa testpatienter längre vara sökbara i produktionsmiljön, då Befreg pekas om till att gå mot Ineras nationella personuppgiftstjänst.

För vidare information
Samordningsnummer - förändring i Befolkningsregistertjänsten (Befreg)