Viktig information - Driftinformation gällande Janusmed integrerad beslutsstöd

För närvarande går det inte att använda kunskapstjänsterna Janusmed Interaktioner, Riskprofil, Njurfunktion, Fosterpåverkan och Amning via knappraden Janusmed integrerad i journalsystemet.

Kunskapstjänsterna finns dock tillgängliga via webben på https://janusmed.se/.

Felsökning pågår!

Fortsatt driftinformation gällande driftstoppet kommer att publiceras på Janusmed driftstatus https://janusmed.se/about/driftstatus.

Vid frågor, vänligen kontakta oss på e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.