Viktig information till alla beställare av laboratorieanalys och provtagande personal i VGR Analysförteckning

Den 18 mars uppdateras VGR Analysförteckning till version 3.1.4. Se Informationsblad under Beställning och svar - Nyhetsbrev och information.