Information - Uppgradering av Net ID på datorer med AsynjaVisph

Måndagen den 20 juni, klockan 10:00 - 13:00 uppgraderas Net ID på datorer som har AsynjaVisph installerat.

Under tiden uppgraderingen pågår kan det uppstå problem vid inloggning i beroende system.