Dödsbevis kommer tas bort från Socialstyrelsens hemsida

Den 1 juni 2022 kommer Socialstyrelsen att ta bort PDF-mallen för dödsbevis från sin hemsida. Dödsbevis ska fyllas i via Webcert men i händelse av driftstörning i Webcert kan dödsbevis i pappersform behöva användas. Ladda ner mallen från Socialstyrelsens hemsida så att den finns att tillgå vid behov på enheten. Blanketten Dödsbevis kan även beställas på Marknadsplatsen. Det går också att skriva ut papperskopia av Dödsbevis via Publikationer i AsynjaVisph via mappen Blanketter till myndigheter. Det ska också enligt Socialstyrelsen gå att beställa mallen från Socialstyrelsens registrator.