Viktig information gällande ett fel i Janusmed interaktioner

Säkerhetsinformation
Det har upptäckts att det under perioden 8/12-16/12 förekommit ett fel i Janusmed interaktioner (i beslutsstödet Janusmed integrerad i journalsystemet samt på webben) som uppstod i samband med en uppdatering.
Felet har inneburit att ett litet antal interaktioner (ca 0,7%) har visats som att ingen interaktion föreligger.
När felet upptäcktes stängdes interaktionstjänsten ned tillfälligt så att det kunde korrigeras.

Problemet är nu löst och åtgärder har vidtagits så att det inte ska kunna hända igen. Informera personal som nyttjar Janusmed interaktioner.

Bifogat finns ett säkerhetsmeddelande samt en lista med interaktionspar som har visats felaktigt under berörd period. Observera att listan med interaktionerna omfattar C- och D-klassificeringar och är kliniskt relevanta och kan ha krävt åtgärd för berörd patient. 

Vi ber användare att kontakta oss via e-tjanster.hsf@regionstockholm.se vid frågor.

Läs mer information
Säkerhetsmeddelande till marknaden avseende Janusmed integrerad 

Interaktioner som inte visats 8-16 december, sorterade