Viktig information till alla beställare av laboratorieanalys och provtagande personal i VGR Analysförteckning.

Den 18/6 uppdateras den Regionala analysförteckningen till version 2.2.9.

Se Informationsblad under Lathundar och rutinmanualer - Beställning och svar - Nyhetsbrev och information.