Uppgradering av AsynjaVisph tjänsten till version 21.0 är planerad till den 20 april

Berör följande komponenter
     
TakeCare (AsynjaVisph) 21.0

TakeCare (AsynjaVisph) uppgraderas med start kl.13.00 den 20 april och påverkar inte verksamhetens arbete.

Analytix LabCenter
Analytix LabCenter kommer att uppgraderas med start kl.17:00 den 20 april vilket kommer generera ett avbrott i LabCenter.
Det innebär att från kl. 17:00 den 20 april kommer ni inte att kunna logga in i LabCenter tills att uppgraderingen är klar.

För de datorer som har LabCenter installerat gäller:
Viktigt att alla datorer som har LabCenter installerat är påslagna på eftermiddagen den 20 april vid hemgång.
Användaren ska vara utloggad från LabCenter men datorn ska vara på för att Analytix LabCenter ska kunna uppgraderas.

Förtydligande
Efter uppgradering måste programmen (AsynjaVisph/Analytix LabCenter) startas om. Datorn ska INTE stängas av så att strömmen bryts.

Ingen åtkomst till labsystemen under uppgraderingen.

Ni som arbetar kvällen den 20 april
Ni kan arbeta i AsynjaVisph men ni kommer inte att kunna logga in i LabCenter under uppgraderingen, vilken startar kl. 17:00.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggade och jobba i AsynjaVisph om de vill samtidigt som uppgradering sker men då helst inte ha igång LabCenter.
Om LabCenter är igång kommer den att sluta fungera i samband med uppgradering av databasen, vilket sker någon gång mellan kl. 17:00-19:00.
Användarna kommer sedan få tillgång till nya LabCenter när VDI:n är uppdaterad och VDI-klienterna startas om.

Påverkade verksamheter är enheter som använder AsynjaVisph

Nyheter i AsynjaVisph 21.0 Uppgradering 2021-04-20