Uppdaterad information - AsynjaVisph Läskopia kan inte nås för närvarande

200622 Allt ser riktigt ut nu och vi har åter en fungerande läskopia.

200616 Vi har fortfarande problem med AsynjaVisph Läskopia. Leverantören jobbar för fullt med detta just nu.

200615 AsynjaVisph Läskopia fungerar inte för tillfället då återställning från backup pågår. 
Om Fördjupad logguppföljning FLUP, efter lördagens serverbyte behöver göras, avvakta några dagar.