Viktigt meddelande angående Läkemedel e-recept

Vissa tecken har översatts felaktigt till frågetecken i e-recept AsynjaVisph

Felet kommer att korrigeras på eftermiddagen den 18 november
Därefter översätts tecknen för en halv, en fjärdedel eller tre fjärdedelar korrekt i doseringsanvisningen i e-recept.

Ni bör vidta följande åtgärder:
Frågor rörande ”?” i doseringstext i redan skickade recept kan fortsätta uppstå under en tid framöver. Förskrivare uppmanas att vara behjälpliga vid frågor kring korrekt doseringstext.

OBS! Felet kan återfinnas i recept skickade från och med mars 2021

Läs mer om beskrivning av problemet
Tecken som översatts felaktigt till frågetecken i e-recept