Driftstopp i Radiologins Sectra-system den 9 juni

Information till alla AsynjaVisph användare som skriver EDI remisser till röntgenavdelningar med Sectrasystem (NU, SÄS, SkaS, Sjukhusen i väster, SU mammo)

Torsdag 9/6 kl 12:00 - 13:00 kommer radiologins Sectrasystem ha driftstopp p g a service.
Remisser som skickas från AsynjaVisph kommer köas upp och nå röntgen så fort driftstoppet är över.
Radiologin går på reservrutiner under denna tid.

Eftersom det är ett relativt kort stopp så tänker vi att akuta remisser skickas till radiologin efter driftstoppet. Om man ändå måste få iväg en urakutremiss mellan kl 12:00 - 13:00 så får man kontakta respektive röntgenavdelning för att få veta vilket faxnummer som gäller.