Digitala kallelser – förberedelser inför breddinförande. Denna information gäller Närhälsans vårdcentraler, BVC och rehabenheter

Under hösten 2022 testar ett antal enheter i Närhälsan att använda sig av digitala kallelser via 1177. Vi kommer under hösten behöva göra vissa förberedelser i AsynjaVisph inför breddinförandet som kommer att ske under våren 2023.

Digitala kallelser förberedelse