Nytt datum för uppgradering - Viktig information till verksamheterna inom VGR angående uppgradering Spirare

Ändrat datum för uppgradering av Spirare till den 13 juni

Den 13 juni kommer uppgradering av Spirare till verksamheterna inom VGR att utföras och i samband med detta byts även servermiljön.

  • 13 juni mellan klockan 16.00 – 20.00 - under förberedande serverarbete kommer man inte kunna använda Spirare - eventuella inbokade patienter måste ombokas till annan dag
  • För att kunna distribuera den nya versionen till samtliga berörda datorer som använder Spirare idag så måste dessa vara påslagna under denna dag
  • Se bifogade dokument som berättar mer om vilka förändringar denna nya version medför.

    Spirare Spirometry News
    Spirare användarmanual

      Länk till Youtube-tutorials: Veiledning for spirometri på PC - YouTube