Viktig information - Utskriftsfunktion Webcert

Skriv ut knappen i Webcert har återgått till tidigare hanteringssätt, välj Öppna och därefter Skriv ut.

Tänk på att starta om AsynjaVisph för att få ändrad funktion

Obs!
Tidigare information om Tillfällig åtgärd Webcert - vid utskrift av intyg 
gäller inte längre.