Remiss för ögonbottenfotografering

För att skicka remiss för ögonbottenfotografering till Digifundus används konsultationsärende i AsynjaVisph. Konsultationsärendet ska innehålla personuppgifter, medicinskt måldatum för nästa fotografering samt eventuellt tolkbehov. Saknas uppgifter kommer patienten inte kallas enligt uppgift från Digifundus.