Viktig information till alla beställare av laboratorieanalys och provtagande personal i VGR Analysförteckning

Den 21/1 2021 uppdateras VGR Analysförteckning till version 3.1.2.

Se Informationsblad under Beställning och svar - Nyhetsbrev och information