NY INFORMATION Kassaregistrering - Dokumentation säsongsinfluensa

Förändring vad gäller kassaregistrering för influensavaccination.
Taxan för avgiftsfritt kommer att gälla fr o m den 15 oktober.

Säsongsinfluensa riskgrupp avgiftsfri

  • över 65 år
  • tillhör en riskgrupp

Denna taxa aktiveras i kassan 2020-10-15

Se mer information i uppdaterad lathund
Dokumentation om influensavaccination