Information AsynjaVisph - via Brevet i aktivitetsfältet fungerar det inte att läsa nya meddelanden

Det går inte längre att gå via brevet i aktivitetsfältet för att läsa nya meddelanden i AsynjaVisph. Skriva nytt meddelande fungerar. Felet troligtvis  uppstått efter uppgradering till 20.1. 

Har fått bekräftat av leverantören att det är ett programfel.
I dagsläget oklart när rättning kommer.