Information till förskrivare av läkemedel i AsynjaVisph - servicefönster eHälsomyndigheten den 11-12 februari

Lördag den 11 februari kl.23:00 till Söndag den 12 februari
kl.07:00 byter eHälsomyndigheten driftsleverantör av sina it-tjänster.

Aktiviteten medför driftstopp för eHälsomyndighetens samtliga tjänster med följden att det inte går att förskriva eller expediera e-recept eller använda Pascal, Förskrivningskollen och KLAS.

Manuella rutiner får användas, dvs pappersrecept.

Vänligen informera de verksamheter som förskriver under denna tid, jour eller akutmottagningar.
Information kommer publiceras på It-Nytt

Gäller AsynjaVisph, Melior och Obstetrix.