Viktig information - Felaktiga eller uteblivna uppgifter i Covidbevis

Ändringar/rättningar är nödvändiga i AsynjaVisphs läkemedelsjournal för att patienten ska erhålla Covidbevis.
Patient kontaktar vaccinerande enhet om att det inte finns uppgifter i Nationella vaccinationsregistret (NVR) som ger Covidbevis

Läs mer information om ändringar och rättningar i AsynjaVisphs läkemedelsjournal

Felaktiga eller uteblivna uppgifter i Covidbevis