Komplettering av information - Driftsättning av LifeCareLight på Närhälsan i Göteborg för enheter som använder LabBest den 18 april

För support av LifeCareLight SU använd bifogad länk;
klinkem.helpdesk.su@vgregion.se

Om du har problem med att applikationen (FlexLab LifeCare Kemi Light VGR NH GBG) inte fungerar.

Vänligen kontakta VGR Supporten 010 – 4737100 för ominstallation av applikationen.