Viktig information om testpatienter i AsynjaVisph

Med anledning av att testpatienter har använts för registrering av vaccination i AsynjaVisph har dessa stängts av på uppmaning av Folkhälsomyndigheten då det blir fel i Nationella Vaccinationsregistret.

Vid test av olika funktioner i AsynjaVisph ska övningsmiljön användas. Övningsmiljön kan också användas för att introducera nya användare på enheten

  1. Inloggningsuppgifter finns i Exceldokumenten på AsynjaVisphs hemsida Vårdgivarwebben
  2. Inloggning sker med användarnamn och lösenord. Listan är fördelad per yrkeskategori
  3. Inloggningsuppgifter till kassan i övningsmiljön finns för de yrkeskategorier som i regel bemannar kassan på en enhet

Länk till Övningsmiljö och Övningsuppgifter AsynjaVisphs hemsida Vårdgivarwebben

Övningsmiljö och övningsuppgifter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)