AsynjaVisph - Kortkommandon i dokumentationen (bland annat F1 hjälpen) har tyvärr fallit bort

Vi har blivit uppmärksammade på att avsnittet med kortkommandon i dokumentationen (bland annat F1 hjälpen) tyvärr fallit bort vid uppgradering av AsynjaVisph till version 20.1.
Kommer att vara rättat till nästa version 20.2.