Analytix LabCenter kommer att uppgraderas den 12 oktober klockan 17:00 - 21:00

Tisdagen den 12 oktober klockan 17:00 - 21:00 genomförs en uppgradering av CGM Labcenter. Ingen åtkomst till labsystem under uppgradering.

Information om uppgraderingen

Analytix LabCenter
Analytix LabCenter kommer att uppgraderas med start kl.17:00 den 12 oktober vilket kommer generera ett avbrott i LabCenter.
Det innebär att från kl. 17:00 den 12 oktober kommer ni inte att kunna logga in i LabCenter tills att uppgraderingen är klar.

För de datorer som har LabCenter installerat gäller:
Viktigt att alla datorer som har LabCenter installerat är påslagna på eftermiddagen den 12 oktober vid hemgång.
Användaren ska vara utloggad från LabCenter men datorn ska vara på för att Analytix LabCenter ska kunna uppgraderas.

Förtydligande
Efter uppgradering måste programmen (AsynjaVisph/Analytix LabCenter) startas om.
Datorn ska inte stängas av så att strömmen bryts.
Ingen åtkomst till labsystemen under uppgraderingen.
Ni som arbetar kvällen den 12 oktober
Ni kan arbeta i AsynjaVisph men ni kommer inte att kunna logga in i LabCenter under uppgraderingen, vilken startar kl. 17:00 - 21:00

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggade och arbeta i AsynjaVisph samtidigt som uppgradering sker men då helst inte ha igång LabCenter.
Om LabCenter är igång kommer den att sluta fungera i samband med uppgradering av databasen, vilket sker kl. 17:00.
Användarna kommer sedan få tillgång till nya LabCenter när VDI:n är uppdaterad och VDI-klienterna startas om.