Information - BHVQ överföring enligt nya krav i KoKboken 2023 Vårdval Vårdcentral

Enligt Krav- och kvalitetsboken 2023 ska alla BVC leverera data till BHVQ automatiserat.

För att kunna göra detta från AsynjaVisph har beställning gjorts till MedRave och alla BVC-enheter som använder AsynjaVisph kommer att få likadan lösning.

Implementeringen sker under första kvartalet 2023 och information kommer att skickas ut till berörda enheter.

Medarbetarna på BVC ska fortsätta arbeta i journalen på samma sätt som de gjort hittills och MedRave kommer att bygga lösningen utifrån journalmallarna som används idag.

Mer information om detaljer kommer när MedRave är klar med sin konfigurering.