Underhållsarbete AsynjaVisph den 20 augusti

Torsdagen den 20 augusti, kl. 10:00-10:15 kommer det att bli ett kortare avbrott gällande trafik in och ut från AsynjaVisph mot tjänster som Webcert, eFrikort, Listning, NPÖ, Tidbok m.fl

Berör förvaltningarna
Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelsförvaltningen och Privata vårdgivare