Uppdatering av Webcert till version 6.10.2 den 22 februari

Uppdatering av Webcert till version 6.10.2, release 2021.2 SP2:
• Datum: 22 februari, kl. 12:00-13:00

Ingen påverkan på användare

Planerad utveckling i SP2:
• Diverse förbättringar och buggrättningar

Webcert 6.10.2 Användarmanual integration