PNA CRP -resultattolkning anpassat till Reagens CRP easy i AsynjaVisph

CRP PNA har anpassats i AsynjaVisph till det nya reagenset CRP easy, på QuikRead go instrument.

Med det nya reagenset svarar instrumentet ut värden med en decimal på värden under 5 (<1.0-4.9).

Beslut finns att resultat på de låga värden <1.0-4.9 skall inte presenteras i journal utan <5 skall presenteras.

Vid manuell inskrivning av CRP resultat i LabCenter på de låga värden mellan <1.0 – 4.9 skall man ALLTID ange <5 eftersom resultattolkning inte fungerar vid manuell inskrivning.

PNA CRP -resultattolkning anpassat till Reagens CRP easy i AsynjaVisph