Information - Nationella BHV rapporter Amning AsynjaVisph

Det har upptäckts att amningsrapporterna visar irrelevanta siffror.
Det är felanmält till leverantören. Oklart när det kan vara åtgärdat.

Om ni inte kan vänta med att ta ut amningsrapporten tills ärendet är åtgärdat, får statistikuppgifter från nutritionsdokumentationen hämtas manuellt genom att gå igenom alla barn födda 2021.