Uppdaterad information gällande SIEviw

Regional förvaltning för Melior och SIEview vill informera om uppdaterad information gällande:

SIEview - Insidan (vgregion.se)

  • Under rubrik Rutiner finns nu publicerad information Allmänt om SIEview
  • Under rubrik Användarmanual finns nu förtydligande gällande lokala anpassningar och undantag utifrån användarmanualen i VGR.