Uppgradering NPÖ version 4.4

Tidpunkt
Torsdag 2023-03-16 kl. 08.00-14.00. Under första delen av servicefönstret, cirka kl. 08.00-10.00 kommer tjänsten vara otillgänglig.
Störningar kan förekomma under hela servicefönstret.

Syfte

Uppgraderingen genomförs för ny funktionalitet och rättning av tidigare fel.

Mer information
NPÖ 4.4 ny version 16 mars 2023 (vgregion.se)