Underhållsarbete för AsynjaVisphs CGMX-server den 29 mars

Den 29 mars, kl 18:00-20:00 planeras ett underhållsarbete för AsynjaVisphs CGMX-server som får påverkan på bl a nationella tjänster från AsynjaVisph. Se nedan vilka tjänster och vilken påverkan.

Det går att arbeta i AsynjaVisph som vanligt.

Driftstopp för verksamhet och patient gäller nedan tjänster

  • Listningstjänst – kommer inte uppdatera listningsinformationen. Vill man se var patienten är listad får man gå ut fristående för att se aktuell listningsinformation.

  • eFrikort – Slår inte mot frikortstjänsten. Kommer inte se aktuell information i AsynjaVisph. Kontroll får göras fristående i frikortstjänsten samt även skriva in beloppen manuellt i frikortstjänsten.

  • Journalen (Journal via nätet) – patienter kan inte läsa sin journal från AsynjaVisph. Information kommer att finnas på Inera.

  • NPÖ – kommer inte att kunna läsa information från AsynjaVisph. Dock kan man från AsynjaVisph läsa andra vårdgivares information i NPÖ. Information kommer att finnas på Inera.
  • Självincheckning – Inga självincheckningar kommer att fungera. Manuell registrering i kassan gäller.
  • e-receptmakulering – kommer under denna tid inte att fungera. Får göras efter driftstoppet.
  • Sesam LMN – inga förskrivningar kommer att kunna göras under denna tid. Får göras efter driftstoppet.
  • Tidbok 1177 – kommer inte att gå att boka några tider för patienter via MVK. Information kommer att finnas på Inera.
  • Webcert – inga intyg kan skapas. Däremot kan man titta på tidigare intyg. Får skapas efter driftstoppet.