NPÖ tekniskt underhåll 20 april 2023

Torsdag 20 april kl. 10-12 utförs en uppgradering av
TGP - Tillgänglig 
patient.

Tjänsten kommer att vara otillgänglig under en kortare stund, vilket
påverkar möjligheten att logga in i NPÖ.

Tillfälliga störningar kan förekomma efter uppgraderingen

Läs mer information
NPÖ tekniskt underhåll