Stopp av Elektroniska intyg i Webcert planeras den 20 april, kl 19:00-23:00

Inera meddelar

Tisdagen den 20 april klockan 19:00 - 23:00 genomförs ett arbete som medför stopp i elektroniska Intyg via Webcert, Melior och Obstetrix. 
Avbrott av applikation under uppdatering

Förtydligande

För användare av Webcert:
Åtkomst saknas till Webcert under stoppet. Avvakta om möjligt att funktionen blir tillgänglig. Använd manuella rutiner vid behov.

Se bilaga för mer detaljerad information.
Information verksamheter uppgradering Webcert 6.9

Mer information om Webcert 6.9
Webcert 6.9 Release notes

Användarmanual Webcert integration version 6.9 kommer enligt Inera att publiceras efter att uppgradering är klar.