Uppgradering av AsynjaVisph tjänsten till version 20.2 är planerad till den 5 november

Berör följande komponenter
     
TakeCare (AsynjaVisph) 20.2

TakeCare (AsynjaVisph) uppgraderas med start kl.13.00 den 5 november och påverkar inte verksamhetens arbete.

Analytix LabCenter
Analytix LabCenter kommer att uppgraderas med start kl.17:00 den 5 november vilket kommer generera ett avbrott i LabCenter.
Det innebär att från kl. 17:00 den 5 november kommer ni inte att kunna logga in i LabCenter tills att uppgraderingen är klar.

För de datorer som har LabCenter installerat gäller:
Viktigt att alla datorer som har LabCenter installerat är påslagna på eftermiddagen den 5 november vid hemgång.
Användaren ska vara utloggad från LabCenter men datorn ska vara på för att Analytix LabCenter ska kunna uppgraderas.

Förtydligande
Efter uppgradering måste programmen (AsynjaVisph/Analytix LabCenter) startas om. Datorn ska INTE stängas av så att strömmen bryts.

Ingen åtkomst till labsystemen under uppgraderingen.

Ni som arbetar kvällen den 5 november
Ni kan arbeta i AsynjaVisph men ni kommer inte att kunna logga in i LabCenter under uppgraderingen, vilken startar kl. 17:00.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggade och jobba i AsynjaVisph om de vill samtidigt som uppgradering sker men då helst inte ha igång LabCenter.
Om LabCenter är igång kommer den att sluta fungera i samband med uppgradering av databasen, vilket sker någon gång mellan kl. 17:00-19:00.
Användarna kommer sedan få tillgång till nya LabCenter när VDI:n är uppdaterad och VDI-klienterna startas om.

Påverkade verksamheter är enheter som använder AsynjaVisph

Nyheter i AsynjaVisph 20.2 Uppgradering 2020-11-05