Driftsättning av LifeCareLight på Närhälsan i Göteborg för enheter som använder LabBest planeras till 18 april 2023

Den 18 april, klockan 13.00, ersätts LabBest av systemet LifeCareLight vid extern provtagning avseende Klinisk kemi.
Driftsättningen gäller på de vårdcentraler som har en Honeywell- eller Zebra-skrivare installerad för LifeCareLight. Båda skrivarna är kompatibla med LifeCareLight.
På de vårdcentraler där kompatibel skrivare inte finns tillgänglig ska LabBest fortsätta användas tills ny skrivare finns på plats.

Läs mer information
Information till Närhälsan övergång till LifeCareLight SU