Förtydligande - Nytt beteende som berör ExorLive användare från och med 27 augusti

  • Om nytt uthopp görs från AsynjaVisph ändras patienten i ExorLive som tidigare dvs arbetssättet har inte ändrats
  • Man kan fortfarande stänga ner ExorLive med krysset i högra hörnet och  behöver då inte logga in igen när nytt uthopp görs.

Den enda ändringen är att man inte loggas ut ur ExorLive automatiskt när man byter patient i AsynjaVisph.