Information, förändring i kassan. Nytt kundregister - Fakturamottagare, annan betalare

Information om förändring i kassan. Nytt kundregister för fakturamottagare annan betalare. Gäller inte privata vårdgivare.

Kassa annan betalare