Viktig information - En del SMS kommer aldrig fram till patienten

En del SMS som skapas i AsynjaVisph när vi bokar en patient i kalendern kommer aldrig fram till patienten. Detta beror på att felaktigt mobilnummer registreras/mobilnummer registreras på ett felaktigt sätt i Patientuppgifter i AsynjaVisph.

Läs mer information
SMS som aldrig kommer fram till patienten