Viktig information - Dokumentation av influensavaccination

Enligt det HSS-beslut som fattats om avgiftsfrihet vid influensa – vaccination av riskgrupper, gravida i andra och tredje trimestern samt äldre (över 65 år);
Ska vårdgivare ersättas med 100 kronor för utebliven patientavgiftsintäkt (HS 2020–00014).

Beslutet avser influensasäsong 2020–2021 och framåt.

För att säkerställa att korrekt ersättning ges till vårdgivarna har en ny inomregional KVÅ-kod framtagits, UX255.

Se mer information;
Dokumentation om influensavaccination