Viktig information om klientuppgradering av AsynjaVisph den 27 oktober - 26 november

Förtydligande angående klientuppgradering AsynjaVisph 27/10 - 26/11

  • Endast den lokala installationen (klienten) på din dator kommer att påverkas och inga systemförändringar dvs ingen generell uppdatering av systemet.
  • Uppdateringen kommer att ske slumpvis, till exempel några datorer per dag på en enhet.
  • Det snabbaste sättet för installation är att avsluta AsynjaVisph och välja valet "Installera nu".

Onsdagen den 27 oktober klockan 09:00 - fredagen den 26 november klockan 16:00 genomförs en löpande uppgradering av AsynjaVisph på alla datorer.

Förtydligande

Förberedelse
• Ett meddelande kommer att visas 1 timma innan uppgradering startar. Användare får då valet att minimera (pausa installationen i 60 min) eller installera nu.

Innan installation
• Spara pågående arbete i AsynjaVisph för att inte förlora data.
• Dator måste vara påslagen för att installationen ska utföras.

Efter installation
• AsynjaVisph kommer att ha en ny skrivbords-ikon.

Ingen åtkomst till AsynjaVisph driftmiljö och läskopia under tiden uppgraderingen genomförs på datorn. Klientuppgradering beräknas ta ca 1 timma.