Påminnelse - Avveckling av Rådrum den 1 mars 2022

Från den 1 mars, kl. 10:00 kommer osignerade anteckningar visas direkt i e-tjänsten Journalen (Journal via nätet)

Lär mer information
Avveckling av Rådrum den 1 mars 2022