Underhållsarbete som kan skapa störningar i Webcert AsynjaVisph

Inera meddelar

Onsdagen den 10 juni klockan 11:00 - 13:00 genomförs ett servicefönster i Intygsmodulen. 

Förtydligande
Under servicefönstret startas tjänsterna om och man kan då uppleva kortare avbrott.

Påverkar användare av Intygsmodulen (Melior och Obsterix) samt användare av Webcert (AsynjaVisph) samt fristående Webcert.