Nya lathundar för sjuksköterska som inte tidigare arbetat i AsynjaVisph

Nu finns en ny lathund som grundligt visar alla steg i AsynjaVisph som sjuksköterska gör i samband med vaccination mot Covid-19 vid vaccinationsmottagning. Det finns också en ny lathund som visar vilka inställningar som behöver göras i AsynjaVisph inför arbete med vaccinationsmottagning för den sjuksköterska som tidigare inte arbetat i AsynjaVisph. Inställningarna sparas och behöver inte göras om.

Lathundarna riktar sig till sjuksköterskor men kan även användas av läkare som hjälper till vid vaccinationsmottagning.

Handhavande i AsynjaVisph vid vaccination mot Covid-19

Inställningar i AsynjaVisph vid vaccination mot Covid-19