Ny möjlighet att söka behörighet till AsynjaVisph med lösenord

Nu finns möjlighet att via Behörighetsportalen söka behörighet till AsynjaVisph med lösenord för personal som arbetar med vaccinationsmottagning. Behörigheten gäller i 6 veckor från det datum som uppges i behörighetsbeställningen. Ansökan görs enligt lathund nedan.

Privata vårdgivare beställer ovanstående behörighet på isittjanstpvg@vgregion.se .

Inlogg med lösenord