Reviderade lånevillkor, särskilda tillägg och låneförbindelse

Lånevillkoren, särskilda tillägg till lånevillkor för elrullstol och drivaggregat samt låneförbindelsen har reviderats. Det finns länkar till lånevillkor på svenska och låneförbindelsen på flera ställen i handbokens riktlinjer. På handbokens förstasida under "Blanketter i handboken", finns de samlade tillsammans med översättningarna till andra språk. Även de särskilda tilläggen är översatta till andra språk och finns under "Blanketter i handboken".

Låneförbindelsen (inklusive lånevillkor) som finns i WebSesam har också uppdaterats.