Ändring i produktanvisning för ur och klockor inom område syn

WHO:s definition av synnedsättning är uppdaterad i produktanvisning 222712 Ur och klockor, inom område syn. Från 2-5 till 3-5.