Ändring förskrivningsrätt för ortopedingenjör

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att produktanvisningar inom område 06 Ortoser, proteser och skor i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel ändras så att nuvarande förbehåll ”med medicinskt underlag av läkare” tas bort. Ortopedingenjör får därmed rätt att självständigt förskriva berörda produkter.