Nytt produktområde - Dövblindhet

Efter beslut av hälso- och sjukvårdsdirektören ingår nu produktområde Dövblindhet med produktanvisningar i handboken.