Ändring avseende förskrivare och kriterier 040327 Andningsmuskeltränare

Logoped är tillagd som förskrivare och kriterier är utökade för att kunna förskriva hjälpmedel för att förbättra/bibehålla röstfunktioner samt funktioner för intagande av föda. Under rubriken Anvisning har kontraindikation lagts till.